Get Adobe Flash player

หลักสูตร “จิตวิทยาการครองใจ...ผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง)” 984

รายละเอียดแบบย่อ
หลักสูตร “จิตวิทยาการครองใจ...ผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง)”
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ขาย
ราคา: 4900  บาท
หมวดหมู่: การศึกษา เรียนต่อ ติวต่างๆ
เปิดดู: 2  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  อบรมสัมนา, อบรม, สัมนา
แก้ไขประกาศเมื่อ: 12 ส.ค. 2560 เวลา 15:31  น.
ติดต่อ
ชื่อ: กุสุมา
ที่อยู่: บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
โทรศัพท์: 0991629559
อีเมล์: kusumatess@gmail.com
รายละเอียดประกาศ

หลักสูตร “จิตวิทยาการครองใจ...ผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง)”

วันที่อบรม 30 สิงหาคม 2560 | ราคา 4900 บาท


 

ช่วยตอบโจทย์ปัญหา การขาดประสิทธิภาพของหน้างานซึ่งในปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารคนในทีมด้วย หลายบริษัทจะต้องมีการพัฒนาคนก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มีการพัฒนาความพร้อมก่อนล่วงหน้า จะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าองค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการเจริญเติบโตขององค์กรที่วางไว้

หลักสูตรนี้จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ตามแนวคิดจิตวิทยาให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเอง(Leadership) ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside Development)  เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน ด้วย จิตวิทยาการสื่อสาร ( Communication)  การจูงใจ (Motivation)  การสอนงาน( Coaching)  การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่ความพร้อมของหัวหน้าที่จะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป         

 

  ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.              เพื่อ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเองของผู้เข้าอบรม(Self Leadership)

2.              เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับแนวคิด และพฤติกรรมในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล

3.              เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น

4.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดและวิธีในการสื่อสาร (Communicational),  การจูงใจ (Motivation),  การสอนงาน ( Coaching),  การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)

5.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทีมงาน  การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของทีม

 

หัวข้อการอบรม

·      เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง

·      บทบาท รูปแบบ และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

·      หลักการวิเคราะห์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)

·      หลักการในการทำงานเป็นทีม และ การพัฒนาทีมไปสู่ความสำเร็จ

·      ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

·      หลักจิตวิทยาการสื่อสาร & การสอนงาน (Communicational & Coaching)

·      หลักการติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)

·      หลักการสร้างความสัมพันธ์ &การสร้างความสุขในที่ทำงาน     

 

ระยะเวลา :  หลักสูตร 1 วัน  (6 ชั่วโมง)

วิธีการสัมมนา  :  บรรยาย  Workshop  Role play  VDO  พร้อมกรณีศึกษา  ตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning )  การเรียนรู้จากตัวแบบ  ( Modeling)ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลาย (Play & Learn)

 

วิทยากร    :  ดร. วันทนา  ปทุมอนันต์       

สถานที่อบรม : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)