Get Adobe Flash player

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร5456455

รายละเอียดแบบย่อ
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ขาย
ราคา: 3700  บาท
หมวดหมู่: การศึกษา เรียนต่อ ติวต่างๆ
เปิดดู: 2  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  การอบรมสัมนา, อบรม, สัมนา
แก้ไขประกาศเมื่อ: 18 ก.ค. 2560 เวลา 02:58  น.
ติดต่อ
ชื่อ: กุสุมา
ที่อยู่: บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
โทรศัพท์: 0991629559
อีเมล์: kusumatess@gmail.com
เว็บไซด์: http://www.tesstraining.com
รายละเอียดประกาศ

 

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

วันที่อบรม 27 กรกฎาคม 2560 | ราคา 3,700 บาท


 

หลักการและเหตุผล

การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร  น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้  จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง"  เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง  นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่ายว่าถ้าไม่รับพนักงานเข้าทำงานแล้วมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่  เช่น  การเพิ่มภาระงานให้กับคนภายใน การเพิ่มศักยภาพคนทำงาน การจ้างเหมาภายนอก  รวมถึงการเปิด OT  บริษัทหลายแห่งที่ไม่ได้ให้ความสำคัญข้างต้น  จึงอาจเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่มหาศาลตามมาจากการได้คนทำงานที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ  หรือมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล  เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน  แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด  ก็จะได้เรียนรู้ว่า  แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด  มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร  และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา

 

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา  

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบและเข้าใจกระบวนการ และแนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

สามารถวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน  และประสิทธิภาพของพนักงาน

สามารถเลือกแหล่งสรรหา  และเทคนิคการคัดเลือกพนักงานตรงกับสายงาน

 

หัวข้อในการสัมมนา

1. ข้อควรพิจารณาก่อนรับสมัครพนักงาน

2. ต้นทุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. จริงหรือที่ต้องรับคน : ทางเลือกก่อนรับคนยังมีอีกมาก

4. เทคนิคการสรรหาบุคลากร

5. ช่องทางการสรรหา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

6. วิธีการคัดเลือกบุคลากร

7. เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร

8. วิธีการคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Interview)

9. Workshop การสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ด้วย BI

 

วิธีการสัมมนา  บรรยาย  ระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติ  และกรณีศึกษา

วิทยากร  ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน

        - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

           - Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

            ประสบการณ์การทำงาน

        -  ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด

        - นักวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

        - ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

 

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

วันที่ และสถานที่ :

27 กรกฎาคม 2560

9.00 - 16.00 น.

สถานที่จัด : โรงแรม เซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

ฟรี

1) อาหารว่าง 2 มื้อ

2) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

3) กระเป๋าผ้าและเอกสารฝึกอบรม

4) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)