Get Adobe Flash player

ข้าวหอมมะลิข้าวคุณแม่ ชนะการประกวดด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ

รายละเอียดแบบย่อ
ข้าวหอมมะลิ ของข้าวคุณแม่ ได้รับรางวัล ชนะการประกวด ด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542 และ 2551
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ขาย
ราคา: 0  บาท
หมวดหมู่: อาหารและสุขภาพ
เปิดดู: 4  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  จมูกข้าว, จมูกข้าวออแกนิค, ข้าวฮางงอกออแกนิค
แก้ไขประกาศเมื่อ: 20 พ.ค. 2560 เวลา 01:33  น.
ติดต่อ
ชื่อ: Khao Khun Mae
ที่อยู่: 161-161/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 10500
โทรศัพท์: 02 634 3199
อีเมล์: seo.khaokhunmae@gmail.com
เว็บไซด์: https://web.facebook.com/khaokhunmae
รายละเอียดประกาศ


นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรจากทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม จำนวนประมาณ 960 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ และการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้สหกรณ์ ดำเนินธุรกิจรวมรวมข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท เป็นการตอบสนองความต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1ล้าน6แสนไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 1ล้าน3แสนไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 5 แสนไร่ จังหวัดนครพนมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ มาแล้วถึง 4ปี คือในปี พ.ศ.2540 2541 2542 และ2551 และในปี2552 ข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลที่3 ระดับประเทศ จะเห็นว่าจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศจังหวัดนครพนม จึงได้เร่งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โดยมีคำขวัญว่า นครพนมเมืองหลวงยางพารา ราชาข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืนและมั่นคง

สนใจ สินค้าออแกนิค จาก "ข้าวคุณแม่"                                                                                                        
Contact: 0945049923 (คุณยะ), 093 548 9436 (คุณฝน)                                                                                                        
Office bangkok: 02 634 3199                                                                                                        
Shop@: 161-161/1 surawong bangrak bangkok 10500                                                                                                         
email: sales.khaokhunmae@gmail.com                                                                                                        
website: http://www.khaokhunmae.com

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)