Get Adobe Flash player

รับจ้างเขียนโค้ดโปรแกรมเว็บไซต์ โปรเจคเว็บไซต์

รายละเอียดแบบย่อ
รับจ้างเขียนโค้ดโปรแกรม ออกแบบระบบฐานข้อมูล ตามขอบเขตงานที่กำหนด เหมาะสำหรับงานโปรเจคเว็บไซต์ในระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องการ: ประชาสัมพันธ์
ราคา: 0  บาท
หมวดหมู่: อินเทอร์เน็ต ออกแบบเว็บไซต์ โฮมเพจ
เปิดดู: 3  ครั้ง
สอบถาม: 0  ครั้ง
คำค้น:  รับทำโปรเจค, รับทำเว็บไซต์, โปรเจคไอที
แก้ไขประกาศเมื่อ: 18 ธ.ค. 2560 เวลา 20:14  น.
ติดต่อ
ชื่อ: pechkul
ที่อยู่: hatyai
โทรศัพท์: 0936089683
อีเมล์: pechkul.yuenyong@gmail.com
รายละเอียดประกาศ

รับจ้างเขียนโค้ดโปรแกรม ออกแบบระบบฐานข้อมูล ตามขอบเขตงานที่กำหนด เหมาะสำหรับงานโปรเจคเว็บไซต์ในระดับมหาวิทยาลัย
....
สามารถเขียนภาษา PHP, CSS, JAVASCRIPT ได้
สามารถออกแบบฐานข้อมูล MYSQL ได้
....
เงื่อนไข
1.ผู้จ้างต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานโดยละเอียด
2.ผู้จ้างต้องแจ้งความผิดปกติหรือขัดข้องของชิ้นงานโดยเร็วที่สุด
3.การดัดแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอบเขตงานจะพิจารณาตามความเหมาะสม
*เงื่อนไขอื่นๆและระยะเวลาการจ้างเพิ่มเติมตามแต่ตกลง
....
การจ่ายเงิน
1.จ่ายเงินก่อนเริ่มงาน 1 ครั้ง
2.จ่ายเงินก่อนรับชิ้นงานสำเร็จ(ก่อนเข้าสอบไฟนอล) 1 ครั้ง
*การคิดราคาเป็นแบบเหมาจ่าย(ราคาเดียวจนจบการสอบวิทยานิพนธ์)
....
หมายเหตุ
1.ผู้จ้างต้องมีหัวข้อและขอบเขตงานที่ชัดเจน
2.ผู้จ้างต้องมีเอกสารหรือข้อมูลประกอบ
3.ผู้จ้างต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในตัวงานที่นำมาจ้าง

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้ติดต่อ*
(จำนวนไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
อีเมล์
(อีเมล์นี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บ ใช้สำหรับติดต่อ รับส่งข้อความจากผู้ซื้อ)
ข้อความ*
(จำนวนไม่เกิน 6,000 ตัวอักษร)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)