Get Adobe Flash player

เพิ่มโฆษณา

ระบบจะแสดงโฆษณาในตำแหน่งที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีโฆษณามากกว่า 1 ชิ้น ที่ตำแหน่งเดียวกัน ระบบจะหมุนเวียนแสดงโฆษณาเท่าๆกัน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงได้ในเมนู "จัดการข้อมูล -> โฆษณาของฉัน" ค่ะ

ผู้ลงโฆษณา

ชื่อผู้ใช้*
(ใช้สำหรับเข้าระบบ)
รหัสผ่าน*
(ใช้สำหรับเข้าระบบ)

รายละเอียดโฆษณา

ชื่อตำแหน่ง
M5 กลางบนตำแหน่ง 5
ขนาด
กว้าง 120 px ยาว 120 px
หน้าที่เกี่ยวข้อง
หน้าแรก
ราคา
100 บาท ต่อ เดือน
จำนวนเดือน*
(จำนวนเดือนที่ต้องการลงโฆษณา)
เว็บที่เกี่ยวข้อง*
(link เชื่อมโยงไปยังเว็บของคุณ ตัวอย่าง http://www.thaipostads.com)
หัวข้อโฆษณา
(รายละเอียดโดยย่อ เกี่ยวกับโฆษณาของคุณ ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
รูปภาพ*
(ขนาดไฟล์รูปภาพควรไม่เกิน 200 kb. และต้องเป็น .jpg หรือ .gif เท่านั้น)
รหัสอักษรภาพ*

(พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงอยู่ในภาพ)